fredag 25 mars 2011

Om du kliar mig på ryggen så...

Visst är det intressant med relationer? Alla vill vi leva i ett lyckligt och harmoniskt förhållande.

Par som är lyckliga tillsammans är inte smartare, rikare eller psykologiskt mer insiktsfulla än andra. Men i sitt dagliga liv har de funnit en hållning till varandra som gör att de inte låter negativa tankar och känslor (finns i alla relationer) ta överhanden över relationens positiva sidor. De lever i ett sk känslomässigt intelligent förhållande.

Vissa forskare menar att det som kännetecknar en harmonisk relation är att båda parter har för vana att reagera positivt på kärleksfulla inviter från motparten. Med andra ord, ett vänligt leende ger ett vänligt leende tillbaka, en kyss besvaras med en kyss. När den ena ger ett handtag med en trist syssla, är den andre inte sen att göra en gentjänst. Relationen präglas av en oskriven överenskommelse.

Professor J. Gottman menar däremot att det är just olyckliga relationer som präglas av denna tendens att betala igen med samma mynt. Man gör saker och ting utan att begära något i gengäld, helt enkelt därför att man älskar sin partner och månar om förhållandet.

Lyckliga relationer grundar sig på en djup och nära vänskap. Man hyser en ömsesidig respekt och förstår att ta till vara på de gemensamma stunderna. Nyckeln till ett harmoniskt förhållande är inte hur man handskas med de konflikter som uppstår utan hur man uppträder mot varandra när man inte grälar.

J. Gottham beskriver 7 gyllene regler för ett lyckligt äktenskap eller relation. Här delar jag med mig av första tipset.

1. Förfina era kärlekskartor.

Känslomässigt intelligenta par är väl förtrogna med varandras tillvaro. Han kallar det för att äga en rik och detaljerad kärlekskarta ( där man lagrar viktig information om sin partners verklighet)

Till exempel när hon beställer sallad på restaurangen vet hon att han alltid vill ha sin dressing vid sidan om. Han är införstådd med att hon gärna vill ta ett varmt bad de kvällar hon jobbat över sent. De är förtrogna med varandras farhågor, förhoppningar och mål i livet.

Att bli förälder och få barn sätter många relationer i gungning. Hela 67 procent uppgav att relationen dalat med det första barnets ankomst. Men de återstående 33 procenten upplevde inte alls någon sådan nedgång, utan snarare att relationen stärkts. Vad var det som skiljde dessa grupper? De par som upplevde att relationen blivit bättre hade redan från början haft tillgång till detaljerade kärlekskartor. Kartorna fungerade som ett skydd för deras relation under den dramatiska omställningsperiod som föräldraskapet innebar. Båda parter hade redan för vana att vara lyhörda för varandras önskemål och lyssna av varandras reaktioner. De använder sina kärlekskartor inte endast för att fördjupa sin ömsesidiga förståelse utan också för att uttrycka sin kärlek och respekt för varandra.

Man kan knappast skänka sin partner någon gåva mer dyrbar än lyckan att känna sig verkligen förstådd.Ju bättre man lär känna varandra, desto större förutsättningar har
man att bevara den förtroliga gemenskapen genom livets stormar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du tar dig tid att kommentera. Det uppskattar jag!