söndag 2 januari 2011

Höger vs Vänster hjärnhalva

Individuellt anses vi kunna vara styrda av vänster respektive höger hjärnhalva olika mycket, något som påverkar vår personlighet samt våra invanda tankemönster och känslomässiga reaktioner. De olika hjärnhalvorna står för olika personliga egenskaper som påverkar din förmåga att tänka. Där den vänstra hjärnhalvan är mer kopplad till logik och den högra till intuition och gestaltning. Jag är en klockren högerorienterad person. Vilken sida av hjärnan använder du mest?

En högerorienterad person är:

Irrationell, slumpmässig
Helhetsorienterad
Inlevelseförmåga, positiv feedback
Visualiserande
Kreativ
Icke tidsbunden
Subjektiv, orationell
Syntetisk (ser helheten)
Fantasirik och filosofisk
Holistiskt och Intuitivt tänkande
Rumslig
Bildseende
Konstnärlig
Konkret
Tro och känsla
Ostrategisk
Risktagande
Spatial perseption (ser relationer)

En vänsterorienterad person är:

Logiskt tänkande
Detaljorinterad
Kritisk tänkande
Verbal, språk
Objektiv
Tidsbunden
Rationell
Analytisk
Fakta- och kunskapsorienterad
Linjärt tänkande, formbunden
Siffermässig
Matematisk
Vetenskaplig
Symbolisk
Verklighetsbaserad
Strategisk
Trygg
Praktisk


Om figuren snurrar medsols som en klocka så är sannolikheten stor att du styrs av den högra hjärhalva. Snurrar figuren motsols så är det vänster hjärnhalva som styr.
Tips!

Försök att få figuren att snurra åt andra hållet än det som är naturligt för dig! Enligt Universitet Yale i USA kan bara 14 % lyckas med detta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du tar dig tid att kommentera. Det uppskattar jag!